Liên hệ

- Hotline:   0985058384

- Email:     thietbihoaphat@gmail.com

- Hợp tác bán hàng

- Tư vấn - hỗ trợ Khách hàng

Lượt Truy Cập
Khách trực tuyến:   107
Lượt truy cập:  888472
dam ban mikasa dong mvc
   Đầm bàn Mikasa MVC-40H Kích thước (mm) : 920 x 620 x 910 Trọng lượng (kg) : 50 Kích thước mặt đầm (mm) : 420 x 295 Tần suất rung : 103 Hz (6200 v.p.m) Lực ly tâm 7.2 kN (730 kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX100 Công suất : 2.1kW (2.9PS)    Đầm bàn Mikasa MVC-50H Kích thước (mm) : 920 x 545 x 915 Trọng lượng (kg) : 59 Kích thước mặt đầm (mm) : 460 x 345 Tần suất rung : 97Hz (5800 v.p.m) Lực ly tâm : 9.8 kN (1000 kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX120  Công suất : 2.6kW (3.5PS)    Đầm bàn Mikasa MVC-F60H Kích thước (mm) : 830 x 590 x 800 Trọng lượng (kg) : 65 Kích thước mặt đầm (mm) : 510 x 350 Tần suất rung : 93Hz (5600 v.p.m) Lực ly tâm 10.1 kN (1030 kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX120 Công suất : 2.6kW(3.5PS)    Đầm bàn Mikasa MVC-F80H Kích thước (mm) : 830 x 590 x 800 Trọng lượng (kg) : 78 Kích thước mặt đầm (mm) : 570 x 450 Tần suất rung : 93Hz (5600 v.p.m) Lực ly tâm 13.7 kN (1400kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX160 Công suất : 3.6kW(4.9PS)         Đầm bàn Mikasa MVC-T90H Kích thước (mm) : 950 x 560 x 1100 Trọng lượng (kg) : 91 Kích thước mặt đầm (mm) : 500 x 525 Tần suất rung : 100Hz (6000 v.p.m) Lực ly tâm 15 kN (4600kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX160 Công suất : 3.6kW(4.9PS)         Đầm bàn Mikasa MVC-T100D  Kích thước (mm) : 950 x 650 x 1100 Trọng lượng (kg) : 103 Kích thước mặt đầm (mm) : 500 x 525 Tần suất rung : 100Hz (6000 v.p.m) Lực ly tâm 15 kN (4600kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Yanma L48N Công suất : 3.5kW (4.7PS)
 
dam ban mikasa dong mvh
   Đầm bàn Mikasa MVH-120GH Kích thước (mm) : 1030 x 900 Trọng lượng (kg) : 116(Honda) Kích thước mặt đầm (mm) : 585 x 400 Tần suất rung : 100Hz (6000 v.p.m) Lực ly tâm 22.5 kN (2300kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX160 Công suất : 3.6kW (4.9PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-128GH Kích thước (mm) : 1030 x 965 Trọng lượng (kg) : 122 Kích thước mặt đầm (mm) : 590 x 400 Tần suất rung : 90Hz (5400 v.p.m) Lực ly tâm 23.5 kN (2400kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 27 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 30% Động cơ : Honda GX160 Công suất : 3.6kW (4.9PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-150GH Kích thước (mm) : 1030 x 920 Trọng lượng (kg) : 150 Kích thước mặt đầm (mm) : 700 x 440 Tần suất rung : 90Hz (5400 v.p.m) Lực ly tâm 27 kN (2750kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 25 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Honda GX200 Công suất : 4.1kW (5.6PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-158GH Kích thước (mm) : 1030 x 920 Trọng lượng (kg) : 148 Kích thước mặt đầm (mm) : 700 x 440 Tần suất rung : 90Hz (5400 v.p.m) Lực ly tâm 27 kN (2750kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 27 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 30% Động cơ : Honda GX200 Công suất : 4.3kW (5.8PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-208DS/GH Kích thước (mm) : 1010 x 1310 Trọng lượng (kg) : 237(Yanma)/210(Honda) Kích thước mặt đầm (mm) : 500 x 720 Tần suất rung : 87Hz (5200 v.p.m) Lực ly tâm 35 kN (3750kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 27 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Yanma L70 / Honda GX240 Công suất : 4.9kW (6.7PS) / 5.3kW (7.2PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-308DS/GH Kích thước (mm) : 1030 x 1540 Trọng lượng (kg) : 341(Yanma) / 310(Honda) Kích thước mặt đầm (mm) : 445 x 860 Tần suất rung : 73Hz (4400 v.p.m) Lực ly tâm 45 kN (4600kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 27 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Yanma L70 / Honda GX270 Công suất : 4.9kW (6.7PS) / 6.3kW (8.6PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-408DS/GH Kích thước (mm) : 1030 x 1570 Trọng lượng (kg) : 407(Yanma) / 364(Honda) Kích thước mặt đầm (mm) : 500 x 900 Tần suất rung : 73Hz (4400 v.p.m) Lực ly tâm 55 kN (5600kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 28 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Yanma L100 / Honda GX390 Công suất : 6.3kW (9.1PS) / 8.7kW (11.9PS)    Đầm bàn Mikasa MVH-508DS Kích thước (mm) : 1070 x 1600 Trọng lượng (kg) : 525 Kích thước mặt đầm (mm) : 650 x 900 Tần suất rung : 69Hz (4150 v.p.m) Lực ly tâm 65 kN (6600kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 28 m/phút Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Hatz D81 Công suất : 8.9kW (12.1PS)   
 
lu rung mikasa mrh
   Lu rung Mikasa MRH-501DS Kích thước (mm) : 1195 x 617 x 2265 Trọng lượng (kg) : 530 Kích thước mặt lu (mm) : 570 x 355 Tần suất rung : 55Hz (3000 v.p.m) Lực ly tâm 10 kN (1020kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 3 km/h Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Kubota diesel EA330 Công suất : 4.6kW (6.3PS)    Lu rung Mikasa MRH-601DS Kích thước (mm) : 1195 x 692 x 2265 Trọng lượng (kg) : 551 Kích thước mặt lu (mm) : 650 x 355 Tần suất rung : 55Hz (3000 v.p.m) Lực ly tâm 10.8 kN (1100kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 3 km/h Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : Kubota diesel EA330 Công suất : 4.6kW (6.3PS)    Lu rung Mikasa MRH-700DS Kích thước (mm) : 2670 x 1170 x 692 Trọng lượng (kg) : 700 Kích thước mặt lu (mm) : 650 x 406 Tần suất rung : 55Hz (3000 v.p.m) Lực ly tâm 23.5 kN (2400kgf) Tốc độ di chuyển tối đa : 3 km/h Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : YanmarL100A Công suất : 7.4kW (10.0PS    Lu rung Mikasa MRH-900DS Kích thước (mm) : 2600 x 1255 x 704 Trọng lượng (kg) : 870 Kích thước mặt lu (mm) : 650 x 406 Tần suất rung : 55Hz (3000 v.p.m) Lực ly tâm 16.8 kN Tốc độ di chuyển tối đa : 3 km/h Khả năng làm thoải đất giới hạn : 35% Động cơ : YanmarL100N Công suất : 7.4kW (10.0PS)
Nhóm Sản Phẩm: Máy Đầm
Sản phẩm chất lượng
 
Giá cả cạnh tranh
 
Phân phối toàn quốc
 
Dịch vụ chu đáo