may cat jeonil jic16
Model : Jeonil JIC-16 Kích thước : 1210 x 610 x 1020 mm Lưỡi cắt : 254 x 450 mm (10" - 18") Độ cắt sâu : 70 - 180 mm Cổ trục lưỡi : 27 mm Bình nước : 39 lít Động cơ : Honda GX390 Trọng lượng : 150 kg
 
may cat mikasa mcd012
Model : Mikasa MCD-012 Kích thước : 761 x 435 x 746 mm Lưỡi cắt : 254 x 305 mm (10" - 12") Độ cắt sâu : 70 - 100 mm Cổ trục lưỡi : 27 mm Bình nước : 14 lít Động cơ : Robin EH17-2D ( 3.7 kw ; 5.0 PS ) Trọng lượng : 58 kg
 
may cat mikasa mcd214
Model : Mikasa MCD-214VDX S Kích thước : 1990 x 585 x 981 mm Lưỡi cắt : 254 x 356 mm (10" - 14") Độ cắt sâu : 70 - 120 mm Cổ trục lưỡi : 27 mm Bình nước : 45 lít Động cơ : Robin EH25-2D ( 5.9 kw ; 8.0 PS ) Trọng lượng : 149 kg
may cat mikasa mcd218
Model : Mikasa MCD-218 CEH/VDX Kích thước : 1990 x 588 x 747 mm Lưỡi cắt : 254 x 457 mm (10" - 18") Độ cắt sâu : 70 - 170 mm Cổ trục lưỡi : 27 mm Bình nước : 45 lít Động cơ : Honda GX390 (8.2 kw ; 13 PS) / Robin EH34-2D ( 8.1 kw ; 11.0 PS ) Trọng lượng : 100 kg
 
may cat mikasa mcdl14
Model : Mikasa MCD-L14 Kích thước : 1650 x 527 x 747 mm Lưỡi cắt : 254 x 356 mm (10" - 14") Độ cắt sâu : 70 - 120 mm Cổ trục lưỡi : 27 mm Bình nước : 26 lít Động cơ : Robin EH25-2D ( 5.9 kw ; 8.0 PS ) Trọng lượng : 100 kg
 
Nhóm Sản Phẩm:
Sản phẩm chất lượng
 
Giá cả cạnh tranh
 
Phân phối toàn quốc
 
Dịch vụ chu đáo